Vård- och omsorgsnämnden arbetsutskotts protokoll 13 oktober 2020

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-10-13
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§61-66
Förvaringsplats
Närarkiv VoO
Sekreterare
Elisabet Möller
Publicerat
2020-10-16
Arkiveras
2020-11-07

Alingsås kommun