Vård och omsorgsnämnden 220518 §§ 43, 48

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-05-18
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 43,48
Förvaringsplats
Närarkiv, vård- och omsorgförvaltningen
Sekreterare
Ann-Sofie Bengtsson
Publicerat
2022-05-18
Arkiveras
2022-06-09

Alingsås kommun