Vård- och omsorgsnämnden 220426

Protokoll från Vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 26 april 2022.

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-04-26
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§28-36
Förvaringsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen
Sekreterare
Ann-Sofie Bengtsson
Publicerat
2022-04-29
Arkiveras
2022-05-21

Alingsås kommun