Vård- och omsorgsnämnden 2 mars protokoll

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Vård-och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-03-02
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
7-12
Förvaringsplats
Närarkivet, Vård- och omsorgsförvaltningen
Sekreterare
Emma Pettersson
Publicerat
2021-03-04
Arkiveras
2021-03-26

Alingsås kommun