Valnämnden protokoll från den 25 augusti 2020

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Valnämnden
Sammanträdesdatum
2020-08-25
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 1
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Anci Eyoum
Publicerat
2020-08-27
Arkiveras
2020-09-19

Alingsås kommun