Valnämnden protokoll den 29 februari 2024

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Valnämnden
Sammanträdesdatum
2024-02-29
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 1-6
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2024-03-05
Arkiveras
2024-03-27

Alingsås kommun