Valnämnden protokoll den 28 mars 2024

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Valnämnden
Sammanträdesdatum
2024-03-28
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 7-9
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2024-04-02
Arkiveras
2024-04-24

Alingsås kommun