Valnämnden protokoll den 25 oktober 2022

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Valnämnden
Sammanträdesdatum
2022-10-25
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 19-21
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2022-10-28
Arkiveras
2022-11-22

Alingsås kommun