1 Driftstörningar

Valnämnden protokoll den 25 april 2024

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Valnämnden
Sammanträdesdatum
2024-04-25
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 10-13
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2024-04-25
Arkiveras
2024-05-20

Alingsås kommun