Valnämnden protokoll den 24 maj 2022

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Valnämnden
Sammanträdesdatum
2022-05-24
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 7-15
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Anci Eyoum
Publicerat
2022-05-30
Arkiveras
2022-06-22

Alingsås kommun