Valnämnden protokoll den 18 april 2023

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Valnämnden
Sammanträdesdatum
2023-04-18
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 1-2
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2023-04-21
Arkiveras
2023-05-15

Alingsås kommun