Valnämnden protokoll den 14 december 2023

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Valnämnden
Sammanträdesdatum
2023-12-14
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 5-8
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2023-12-18
Arkiveras
2024-01-09

Alingsås kommun