Valnämnden protokoll den 10 oktober 2023

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Valnämnden
Sammanträdesdatum
2023-10-10
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 3-4
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2023-10-12
Arkiveras
2023-11-06

Alingsås kommun