Valnämnden protokoll den 10 januari 2022

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Valnämnden
Sammanträdesdatum
2022-01-10
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 1-2
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Anci Eyoum
Publicerat
2022-01-10
Arkiveras
2022-02-01

Alingsås kommun