Valberedningen protokoll den 6 september 2023

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Valberedningen
Sammanträdesdatum
2023-09-06
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 2
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2023-09-11
Arkiveras
2023-10-03

Alingsås kommun