Valberedningen protokoll den 26 oktober 2022

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Valberedningen
Sammanträdesdatum
2022-10-26
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 5
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2022-10-28
Arkiveras
2022-11-22

Alingsås kommun