Valberedningen protokoll den 25 oktober 2023

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Valberedningen
Sammanträdesdatum
2023-10-25
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 4
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2023-10-31
Arkiveras
2023-11-16

Alingsås kommun