Valberedningen protokoll den 23 november 2022

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Valberedningen
Sammanträdesdatum
2022-11-23
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 6-35
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2022-11-29
Arkiveras
2022-12-21

Alingsås kommun