1 Driftstörningar

Valberedningen protokoll den 22 februari 2023

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Valberedningen
Sammanträdesdatum
2023-02-22
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 1
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2023-02-24
Arkiveras
2023-03-17

Alingsås kommun