Ungdomsfullmäktiges protokoll 2022-09-22

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Ungdomsfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-09-22
Protokoll
Ladda ner
Paragraf
§ 18
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Jenny Hellsten
Publicerat
2022-09-22
Arkiveras
2022-10-14

Alingsås kommun