Ungdomsfullmäktiges protokoll 16 november 2022

Protokoll

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Ungdomsfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-11-16
Paragraf
19 - 61
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Jenny Hellsten
Publicerat
2022-11-18
Arkiveras
2022-12-09

Alingsås kommun