Ungdomsfullmäktige protokoll den 23 oktober 2020

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Ungdomsfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-10-23
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 44-85
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Anci Eyoum
Publicerat
2020-10-29
Arkiveras
2020-11-23

Alingsås kommun