Ungdomsfullmäktige protokoll 2023-03-31

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Ungdomsfullmäktige
Sammanträdesdatum
2023-03-31
Paragraf
1-16
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Jenny Hellsten
Publicerat
2023-05-17
Arkiveras
2023-06-01

Alingsås kommun