Ungdomsfullmäktige den 25 april 2022

Protokoll från ungdomsfullmäktige den 25 april 2022.

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Ungdomsfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-04-25
Paragraf
§ 1 - 17
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Jenny Hellsten
Publicerat
2022-04-25
Arkiveras
2022-05-17

Alingsås kommun