1 Driftstörningar

Underrättelse om granskning – Detaljplan för Alingsås, förskola vid Nolhaga allé (Sörhaga 2:4 m.fl.)

Ett förslag till Detaljplan för Alingsås, förskola vid Nolhaga allé (fastigheten Sörhaga 2:4 m.fl.) ska skickas ut på granskning. Planområdet ligger i Nolhaga, ca 0,5 km väster om Alingsås stadskärna. Planområdet omfattar fastigheterna Sörhaga 2:2, Sörhaga 2:3 och delar av fastigheterna Sörhaga 2:1 och Sörhaga 2:4. Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av en ny förskola som ska kunna ersätta befintlig, temporär förskola. Syftet är också att anordna en tillräckligt stor förskolegård samt att skapa bra tillgänglighet för gående och cyklister till förskolan. Förslaget finns nu på www.alingsas.se och på Samhällsbyggnadskontoret. Granskning sker mellan 11 maj 2021 till 1 juni 2021. Synpunkter ska vara Samhällsbyggnadsförvaltningen tillhanda senast den 1 juni 2021.

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-04-12
Protokoll
Ladda ner
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Publicerat
2021-05-10
Arkiveras
2021-06-02

Alingsås kommun