Underrättelse om granskning – Detaljplan för Alingsås Bostäder och genomfartsgata vid Kavlås äng

Härmed tillkännages att Detaljplan för Alingsås, Bostäder och genomfartsgata vid Kavlås äng finns tillgänglig för granskning under tiden 1 februari - 22 februari 2022.

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsen
Protokoll
Ladda ner
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Publicerat
2022-01-31
Arkiveras
2022-02-23

Alingsås kommun