Underrättelse om granskning av Ändring nr 5 av stadsplan för Alingsås, Vindsinredning vid Hantverksgatan 2.

Underrättelse om granskning av Ändring nr 5 av stadsplan för Alingsås, Vindsinredning vid Hantverksgatan 2. Syftet med  att ändra gällande detaljplan är att möjliggöra för vindsinredning av vindens totala yta för bostadsändamål på fastigheten Bagaren 14. Planförslaget finns nu på www.alingsas.se och på samhällsbyggnadsförvaltningen på Sveagatan 12. Granskningstiden pågår mellan 2023-05-17 och 2023-05-31. Den som vill lämna synpunkter ska göra det till kommunstyrelsen senast under granskningstiden. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslut att anta ändringen av detaljplanen.   E-postadress: kommunstyrelsen@alingsas.se Postadress: Alingsås kommun, 441 30 Alingsås KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2023-05-08
Protokoll
Ladda ner
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 76
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2023-05-16
Arkiveras
2023-06-01

Alingsås kommun