Underrättelse om granskning av Alingsås kommuns vattentjänstplan

Med start den 15 november är förslaget till Alingsås kommuns nya vattentjänstplan ute på granskning. Synpunkter kan lämnas fram till 13 december innan arbetet med planen fortsätter mot ett politiskt antagande i kommunfullmäktige. Varje kommun ska enligt lag ha en aktuell vattentjänstplan som innehåller den långsiktiga planeringen av hur allmänna vattentjänster ska tillgodoses. Planen ska även innehålla en bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna (VA) ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall. En utbyggnadsplan av det kommunala VA-ledningsnätet är också en del av vattentjänstplanen. I det förslaget som nu går ut på granskning finns tre områden identifierade för utbyggnad under de kommande tio åren. Det rör sig som Edsås-Skaftared, Olstorp-Bälinge och Lövhult. Boende inom dessa områden får ett vykort hemskickad med riktad information om att de har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Förslag till vattentjänstplan finns tillgängligt digitalt här på www.alingsas.se, se bifogade handlingar nedan, alternativt i pappersformat i receptionen på Sveagatan 12 och på Servicekontoret i Sollebrunn. Vi tipsar också om vårt kartverktyg (se länk Ärendesajt nedan) som ger en överblick av utbyggnadsplanen och de områden som bedöms vara samlad bebyggelse. Där får du även mer information om de tre områdena som enligt förslaget ska förses med kommunalt VA. Eventuella synpunkter ska lämnas in skriftligen senast den 13 december 2023, i första hand via mejl till adressen vatten@alingsas.se. Skriv ”granskning vattentjänstplan” i rubrikfältet samt ange namn och adressuppgifter samt fastighetsbeteckning, företagsnamn eller organisationsnummer i mejlet. Du kan även skicka in synpunkter via brev till: VA-avdelningen Sveagatan 12 441 81 Alingsås. Märk kuvertet ”granskning vattentjänstplan”. Inkomna synpunkter blir en allmän handling och dina personuppgifter kan komma att lagras hos Alingsås kommun. Mer information om hur Alingsås kommun behandlar personuppgifter finns på alingsas.se (sök på GDPR).

Typ
Kungörelse
Nämnd/avsändare
Tekniska nämnden
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Publicerat
2023-11-14
Arkiveras
2023-12-14

Alingsås kommun