Underrättelse om granskning – Ändring av detaljplan 170 för Alingsås, Nolhaga Reningsverk (Sörhaga 1:2)

Härmed tillkännages att Ändring av detaljplan 170 för Alingsås, Nolhaga Reningsverk (Sörhaga 1:2) finns tillgänglig för granskning på kommunens webbplats www.alingsas.se och på Samhällsbyggnadsförvaltningen. Synpunkter lämnas skriftligen och ska vara Samhällsbyggnadsförvaltningen tillhanda senast den 17 mars 2022. E-postadress: samhallsbyggnad@alingsas.se Postadress: Alingsås kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 441 81 Alingsås.

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Jävsutskott
Sammanträdesdatum
2020-09-09
Protokoll
Ladda ner
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Publicerat
2022-02-28
Arkiveras
2022-03-18

Alingsås kommun