Underrättelse om antagande för ändring av detaljplan A455, fastigheten Korpen 4

Underrättelse om antagande för ändring av detaljplan A455, fastigheten Korpen 4 Kommunfullmäktige i Alingsås antog den 29 mars 2023, § 37 ändring av detaljplan A455 för fastigheten Korpen 4. För att läsa samtliga antagandehandlingar, se detaljplanens hemsida under länken nedan. Om detaljplanen inte överklagas vinner den laga kraft inom tre veckor från det att protokollet anslogs.

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2023-03-29
Protokoll
Ladda ner
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 37
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2023-04-03
Arkiveras
2023-04-25

Alingsås kommun