Underrättelse om antagande av detaljplan för Alingsås, Industri vid Sävelundsgatan (Bulten 1)

Härmed tillkännages att Kommunfullmäktige i Alingsås den 14 juni 2023 § 106, antagit ”Detaljplan för Alingsås, Industri vid Sävelundsgatan, Bulten 1”

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2023-06-14
Protokoll
Ladda ner
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 106
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2023-06-15
Arkiveras
2023-07-07

Alingsås kommun