Underrättelse om antagande av detaljplan, Kontor och centrum vid Kabom (Solen 14 och del av Centrum 1:17)

Härmed tillkännages att Kommunfullmäktige i Alingsås den 14 juni 2023 § 107 antagit detaljplan för Alingsås, Kontor och centrum vid Kabom (Solen 14 och del av Centrum 1:17).

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2023-06-14
Protokoll
Ladda ner
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 107
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2023-06-15
Arkiveras
2023-07-07

Alingsås kommun