Underrättelse om antagande av detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Östra Ringgatan 13-15 (Hjorten 4)

Härmed tillkännages att Kommunfullmäktige i Alingsås den 14 juni 2023 § 105, antagit detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Östra Ringgatan 13-15 (Hjorten 4).

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2023-06-14
Protokoll
Ladda ner
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 105
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2023-06-15
Arkiveras
2023-07-07

Alingsås kommun