1 Driftstörningar

Underrättelse om antagande, Ändring nr 1 av DP 193 för Alingsås, Väg E20 delen Kristineholm-Bälinge och verksamheter

Härmed tillkännages att samhällsbyggnadsnämnden i Alingsås den 27 september 2021, § 157, antagit ”Ändring nr 1 av detaljplan för Alingsås, väg E20 delen Kristineholm-Bälinge och verksamheter”.

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-09-27
Protokoll
Ladda ner
Förvaringsplats
Sveagatan
Publicerat
2021-10-05
Arkiveras
2021-10-27

Alingsås kommun