Underrättelse inför antagande av detaljplan, Kontor och centrum vid Kabom (Solen 14 och del av Centrum 1:17)

Förslag till Detaljplan för kontor och centrum vid Kabom har varit utställd för granskning under tiden 2023-02-15 till 2023-03-08. Kommunledningskontoret har upprättat ett Granskningsutlåtande daterat 2023-05-12 som finns tillgängligt på detaljplanens ärendesajt, se länk nedan. Granskningsutlåtandet redovisar skriftliga synpunkter som inkommit under granskningstiden. Planförslaget kommer att behandlas vid Kommunfullmäktiges sammanträde tidigast 14 juni 2023.

Typ
Anslag
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Publicerat
2023-05-29
Arkiveras
2023-06-15

Alingsås kommun