Underrättelse inför antagande av detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Östra Ringgatan 13-15 (Hjorten 4)

Förslag till Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Östra Ringgatan 13-15 (Hjorten 4) har varit utställd för granskning under tiden 13 mars – 3 april 2023. Kommunledningskontoret har upprättat ett Granskningsutlåtande daterat 2023-05-12 som finns tillgängligt på detaljplanens ärendesajt, se länk nedan. Granskningsutlåtandet redovisar skriftliga synpunkter som inkommit under granskningstiden. Planförslaget kommer att behandlas vid Kommunfullmäktiges sammanträde tidigast 14 juni 2023.

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Tekniska nämnden
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Publicerat
2023-06-08
Arkiveras
2023-06-30

Alingsås kommun