1 Driftstörningar

Underrättelse inför antagande av ändring av stadsplan för Alingsås, Vindsinredning vid Hantverksgatan 2

Förslag till ändring nr 5 av stadsplan för Alingsås, Vindsinredning vid Hantverksgatan 2 har varit utställd för granskning under tiden 2023-05-17 till 2023-05-31. Kommunledningskontoret har upprättat ett Granskningsutlåtande daterat 2023-09-22 som finns tillgängligt på detaljplanens ärendesajt, se länk nedan. Granskningsutlåtandet redovisar de skriftliga synpunkter som inkommit under samråds- och granskningstiden. Planförslaget kommer att behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde tidigast den 16 oktober 2023

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsen
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Publicerat
2023-10-04
Arkiveras
2023-10-19

Alingsås kommun