Underrättelse inför antagande, ändring nr 4 av detaljplan A455

Förslag till ändring av detaljplan A455 för fastigheten Korpen 4 har funnits tillgänglig för granskning under perioden 8 december till 21 december 2022. Kommunledningskontoret har upprättat ett Granskningsutlåtande daterat 2023-02-10 som finns tillgängligt på kommunens hemsida under https://www.alingsas.se/andring-nr-4-av-detaljplan-a455-for-alingsas-bostader-vid-fargaregatan-1-3-korpen-4/. Granskningsutlåtandet redovisar skriftliga synpunkter som inkommit under samråds- och granskningstiden. Planförslaget kommer att behandlas vid Kommunstyrelsens sammanträde den 29 mars 2023.

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunledningskontoret
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Publicerat
2023-02-23
Arkiveras
2023-03-10

Alingsås kommun