Styrelsemöte Samordningsförbundet Insjöriket den 27 november

Kl 09.00-12.00, Brogatan 16, 431 30 Mölndal. § 1062 beslut om budget är öppen för allmänheten

Typ
Kungörelse
Nämnd/avsändare
Samordningsförbundet Insjöriket
Sammanträdesdatum
2020-11-27
Publicerat
2020-11-03
Arkiveras
2020-11-28

Alingsås kommun