Socialnämndens sammanträde den 21 september 2020

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2020-09-21
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 44-49
Förvaringsplats
Socialförvaltningen
Sekreterare
Elisabeth Mark Lewander
Publicerat
2020-10-08
Arkiveras
2020-10-15

Alingsås kommun