Socialnämndens arbetsutskotts protokoll från den 29 april 2020

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-04-29
Protokoll
Ladda ner
Förvaringsplats
Socialförvaltningen, Alingsås
Sekreterare
Elisabeth Mark Lewander
Publicerat
2020-05-08
Arkiveras
2020-05-27

Alingsås kommun