Socialnämndens protokoll från den 27 oktober 2020

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2020-10-27
Protokoll
Ladda ner
Paragraf
§ 52-55
Förvaringsplats
Socialförvaltningen
Sekreterare
Elisabeth Mark Lewander
Publicerat
2020-11-02
Arkiveras
2020-11-24

Alingsås kommun