Socialnämndens protokoll från den 26 oktober 2021

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2021-10-26
Protokoll
Ladda ner
Paragraf
§§ 52-57
Förvaringsplats
Socialförvaltningen
Sekreterare
Elisabeth "Lisa" Mark Lewander
Publicerat
2021-11-02
Arkiveras
2021-11-24

Alingsås kommun