1 Driftstörningar

Socialnämndens protokoll från den 24 augusti 2021

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2021-08-24
Protokoll
Ladda ner
Paragraf
§§ 42-44
Förvaringsplats
Socialförvaltningen
Sekreterare
Elisabeth "Lisa" Mark Lewander
Publicerat
2021-09-03
Arkiveras
2021-09-27

Alingsås kommun