Socialnämndens protokoll från den 21 september 2021

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2021-09-21
Protokoll
Ladda ner
Paragraf
§§ 47-51
Förvaringsplats
Socialförvaltningen
Sekreterare
Elisabeth "Lisa" Mark Lewander
Publicerat
2021-09-28
Arkiveras
2021-10-19

Alingsås kommun