Socialnämndens protokoll från den 17 november 2020

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2020-11-17
Protokoll
Ladda ner
Paragraf
§ 56-60
Förvaringsplats
Socialförvaltningen
Sekreterare
Elisabeth "Lisa" Mark Lewander
Publicerat
2020-11-25
Arkiveras
2020-12-17
Bilagor

Alingsås kommun