Socialnämndens protokoll från den 16 november 2021

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2021-11-16
Protokoll
Ladda ner
Paragraf
§§ 58-64
Förvaringsplats
Socialförvaltningen
Sekreterare
Elisabeth "Lisa" Mark Lewander
Publicerat
2021-11-23
Arkiveras
2021-12-15

Alingsås kommun