Socialnämndens protokoll från den 16 juni 2020s

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2020-06-16
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
35-42
Förvaringsplats
Socialnämnden
Sekreterare
Elisabeth Mark Lewander
Publicerat
2020-06-18
Arkiveras
2020-07-10

Alingsås kommun