1 Driftstörningar

Socialnämndens protokoll från den 15 juni 2021

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2021-06-15
Protokoll
Ladda ner
Paragraf
§§ 35-37
Förvaringsplats
Socialförvaltningen
Sekreterare
Elisabeth "Lisa" Mark Lewander
Publicerat
2021-06-21
Arkiveras
2021-07-13

Alingsås kommun