Socialnämndens protokoll från den 14 maj 2020

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2020-05-14
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
28-34
Förvaringsplats
Socialförvaltningen, Alingsås
Sekreterare
Elisabeth Mark Lewander
Publicerat
2020-05-25
Arkiveras
2020-06-16

Alingsås kommun